Sök i Ei:s e-diarium

Filter

StatusÄrendetypÄrendemeningAvsändare/MottagareÄrendenummerDatum
  • Avslutat
TillståndBegäran om bindande besked om undantag från kravet på nätkoncession för ett ledningsnät till en vätgasanläggning sammankopplad med vindkraftspark HögenRabbalshede Vind AB2022-1001052022-01-13