Sök i Ei:s e-diarium

Filter

StatusÄrendetypÄrendemeningAvsändare/MottagareÄrendenummerDatum
  • Avslutat
TillståndBegäran om bindande besked om undantag från kravet på nätkoncession för ett ledningsnät inom en fastighet där solceller och lagringsbatterier planeras att anslutas2021-1029912021-11-01
  • Avslutat
TillståndÖverklagande av beslut i ärende 2021-102991 avseende begäran om bindande besked om undantag från kravet på nätkoncession för ett ledningsnät inom en fastighet där solceller och lagringsbatterier planeras att anslutasBrf Falken 719000-05262023-1015472023-03-08