http://127.0.0.1:8080/rest/config/image/Web/Workspaces/Start/iwa_start@config_binary_value
I Ei:s e-diarium kan du hitta vissa ärenden inkomna till myndigheten från och med 1991.

Att söka i diariet

I e-diariet söker du genom att skriva in sökord i ett fritextfält. Du kan exempelvis skriva diarienummer, registreringsdatum, avsändare eller ord ur ärendemeningen. Här hittar du mer information om Ei:s e-diarium och tips om hur du får så bra sökresultat som möjligt.